آیه صحبت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه صحبت به آیه ۱۵ سوره لقمان اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه صحبت

[ویرایش]


← موارد حرمت و وجوب اطاعت از والدین


آیه «وَ إِنْ جاهَداک عَلى‌ أَنْ تُشْرِک بِی ... فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً ...» بر حرمت اطاعت از پدر و مادر در معصیت خداوند و نیز وجوب رفتار نیکو با آنان‌ در دنیا- هر چند مشرک یا فاسق باشند- دلالت دارد.

← سایر امور مستفاد از آیه صحبت


به این آیه بر وجوب انفاق بر پدر و مادر - هر چند کافر باشند- استحباب زن گرفتن فرزند براى پدر یا پرداخت مهریه جهت ازدواج پدر بنابر قول مشهور ، جواز وقف بر پدر و مادر ذمی ، و پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر که مدعای مشهور است، استدلال شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۵.    
۲. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۱۳۷.    
۳. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۱۳۷.    
۴. جامع المقاصد ج۹، ص۴۹-۵۰.    
۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۷۴-۷۵.    
۶. فقه الصادق ج۲۵، ص۲۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۹۷.    


جعبه ابزار