آیه مجاهدان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه مجاهدان به آیه ۹۵ نساء، درباره برتری مجاهدان بر دیگران اطلاق می‌شود.


منظور از آیه مجاهدان

[ویرایش]

به آیه ۹۵ سوره نساء "آیه مجاهدان" می‌گویند: (لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجة وکلا وعد الله الحسنی وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما)؛ "مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می‌کنند یکسان نمی‌باشند خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می‌کنند به درجه‌ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده(پاداش) نیکو داده ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ برتری بخشیده است ".

وجه تسمیه آیه مجاهدان

[ویرایش]

چون واژه "مجاهدان" سه بار در این آیه به کار رفته و از طرفی در این آیه فضیلت و مقام مجاهدان راه خدا بیان شده، "آیه مجاهدان" نام گرفته است. در این آیه، میان مجاهدان در راه خدا و غیرمجاهدان مقایسه شده و با بیان صریح، برتری مجاهدان بر قاعدین بیان شده است.

مراد از قائدین در آیه

[ویرایش]

"قاعدین" در این آیه افرادی هستند که با داشتن ایمان به اصول اسلام ، به علت نداشتن همت کافی در جهاد شرکت نکرده‌اند، و منظور از آن، منافقان یا کسانی نیست که از روی نفاق و دشمنی از شرکت در جهاد خودداری کرده‌اند؛ زیرا فضیلت مجاهدان بر منافقان بر کسی پوشیده نیست و نیاز به مقایسه ندارد.
[۳] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۵، ص۴۵.
[۴] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۱۰۴-۱۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۹۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۷۶-۸۰.    
۳. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۵، ص۴۵.
۴. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۱۰۴-۱۰۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه مجاهدان».    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار