آیه وضو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه وضو یا «آیه قیام» یا «آیه مسح‌» به آیه ۶ سوره مائده اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه وضو

[ویرایش]


← کیفیت وضو در قرآن


آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکمْ وَ أَرْجُلَکمْ إِلَى الْکعْبَینِ ...» بیانگر کیفیت وضو براى نماز است که عبارت است از شستن صورت و دو دست از آرنج و مسح سر و دو پا.

← مراد از «إِلَى الْمَرافِقِ» در آیه وضو


مراد از «إِلَى الْمَرافِقِ» بیان حد شستن در وضو است نه ابتدا و انتهاى شستن دست و آن این که جز کتف، بازو و آرنج، باقى دست باید شسته شود.

←← ابتدای شستن دست در وضو


تعیین این که شستن را باید از سر انگشتان آغاز کرد یا آرنج، با سنت است که آغاز آن را از آرنج مى‌داند.

← مراد از مسح رأس در آیه وضو


در آیه شریفه مذکور، مراد از «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکمْ» مسح قسمتى از سر است.

← مراد از «کعب» در آیه وضو


در این که مراد از «کعب» برآمدگى روى پا است یا مفصل بین ساق و قدم، اختلاف است.

← غیرى بودن وجوب وضو


از جمله «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» به غیرى بودن وجوب وضو استدلال شده است؛ زیرا مفهوم آن، نفی وجوب وضو در صورت عدم قصد اقامه نماز است.
[۴] کنز العرفان ج۱، ص۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۲. جواهر الکلام ج۲، ص۲۱۵-۲۲۴.    
۳. جواهر الکلام ج۱، ص۱۰.    
۴. کنز العرفان ج۱، ص۴۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۱۲.    


جعبه ابزار