آیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه آیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
آیه (نشانه)، فرازهاى قرآن كه با نشانه‌هاى خاصى از هم تفكيك شده؛ همچنین رخداد طبیعی غیر عادی اعم از آسمانی و زمینی
آیه (معجزه)، پدیده‌ای خارق عادت به‌عنوان نشانه صدق ادعای انبیاء


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار