آیین وهابیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیین وهابیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

وهابیت، یکی از فرقه‌های افراطی اسلامی‌ تشکیل شده در قرون اخیر توسط محمد بن عبدالوهاب
آیین وهابیت (کتاب)، تالیف آیت‌الله حاج شیخ جعفر سبحانی تبریزی در موضوع نقد و پاسخگویی به شبهات وهابیت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار