أحمد بن عبدالله بن محمد رازی صنعانی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن عبدالله بن محمد رازی صنعانی معروف به رازی از علمای قرن پنجم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«ابوالعباس احمد بن عبدالله بن محمد رازی صنعانی» در اواخر قرن چهارم در صنعاء متولد شد و در حوالی سال ۴۶۰ ق/ ۱۰۶۸ م وفات یافت. درباره او به جز مختصری در کتاب «السلوک فی طبقات العلماء و الملوک» نوشته یوسف بن عبدالله معروف به بهاء الجندی متوفی ۷۳۷ ق، چیز دیگری نمی‌دانیم. وی خاندان او را از ری می‌داند و لذا معروف به رازی شده است و از آن جا که خانواده اش در یمن زندگی می‌کرده، لذا در صنعاء به دنیا آمده است. جندی تاریخی برای مسافرت خانواده او از ری به یمن ذکر نکرده است. او عالم، محدث و فقیه اهل سنت بوده است. او کتابی به جز تاریخ صنعاء را که در زمان او متداول بوده است، ذکر نمی‌کند. دکتر العمری محقق کتاب معتقد است از آن جا که وی از خاندان فارسی الابناء که در قرن ششم میلادی به یمن آمده و در یمن ساکن شده نیست، بنابراین به همراه طبرانی‌ها (منسوب به طبرستان) که با یحیی بن الحسین ۲۲۰- ۲۹۸ ق به یمن آمده و در کنار او جنگیده‌اند، در صنعاء ساکن شده است.

اساتید و محدثین

[ویرایش]

۱- عبدالله بن محمد بن خلف (ابوالمؤمل)
۲- حسین بن محمد بن عبد الاعلی الحذاقی (قاضی صنعاء)
۳- القاضی سلیمان بن محمد النقوی
۴- عطیة بن سعید بن عبدالله الاندلسی

آثار

[ویرایش]

کتاب وی، «تاریخ صنعاء» نام دارد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تاریخ مدینه صنعاء (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار