ائمه حدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افائمه حدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به معنای استاد کامل در حدیث می‌باشد.


واژه‌شناسی

[ویرایش]

"امام" مفرد "ائمه" از مراتب اهل حدیث به معنای استاد کامل در حدیث است. از نظر دانشمندان علوم حدیث، مراد از امام، محدث و شیخ است. و غالباً بر شیخ شیوخ و شخص مبرز در بین مشایخ اطلاق می‌شود. بنابراین مراد از "ائمه حدیث" اساتید کامل و اساتید اساتید حدیث و ناقدان در حکم بر احادیث هستند.
[۱] ابن قیم، محمد بن أبي‌بكر، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ص۲۴.


کاربرد

[ویرایش]

دانشمندان شیعه در کتب خود از کسانی هم‌چون مرحوم کلینی، شیخ طوسی، علاّمه مجلسی به ائمة الحدیث تعبیر کرده‌اند. دانشمندان اهل سنت نیز در کتب خود از کسانی هم‌چون امام شافعی، احمد حنبل، مسلم، بخاری به ائمة الحدیث تعبیر کرده‌اند.
[۵] تهانوی، محمد علی بن علی،کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۷.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۸.
[۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۱۳.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۸.
[۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۲۸.
[۱۰] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۲۶۰-۲۶۱.
[۱۱] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۰.
[۱۲] سبحانی، جعفر، الاضواء علی عقاید الشیعة الامامیة، ص۶۹.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:

ابن قیم، محمد بن أبی‌بکر، مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطلة؛    
امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب والسنّة والأدب    ؛
مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار    ؛
سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی    ؛
• تهانوی، محمد علی بن علی،کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛
• مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه؛
• مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه؛
• سبحانی، جعفر، الاضواء علی عقاید الشیعة الامامیة.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن قیم، محمد بن أبي‌بكر، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ص۲۴.
۲. امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنّة و الأدب، ج۱، ص۲۷.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، ج۴۰، ص۷۹.    
۴. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۹۴۱.    
۵. تهانوی، محمد علی بن علی،کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۷.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۸.
۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۱۳.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۸.
۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۲۸.
۱۰. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۲۶۰-۲۶۱.
۱۱. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۰.
۱۲. سبحانی، جعفر، الاضواء علی عقاید الشیعة الامامیة، ص۶۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ائمه حدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار