اباحه تکلیفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم شارع به تخییر مکلف بین فعل و ترک عمل را اباحه تکلیفی می‌گویند.


جایگاه اباحه تکلیفی

[ویرایش]

اباحه تکلیفی که از آن به اباحه خاص، اباحه به معنای اخص، اباحه صرف و اباحه‌ محض نیز تعبیر می‌شود، از احکام پنج گانه تکلیفی و مقابل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت است که دلالت بر تخییر مکلّف بین انجام دادن عمل و ترک آن می‌کند؛ بدون ترجیح یکی بر دیگری. در نتیجه هیچ ستایش - مدح - و نکوهشی - ذم - بر فعل و ترک آن، مترتّب نمی‌گردد.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. معارج الاصول، ص ۴۸.    
۲. الاصول العامة للفقه المقارن ص ۶۵.    
۳. اصطلاحات الاصول، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنک فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۲۳.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه
جعبه ابزار