ابان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابان ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابان تغلب، اَبانِ‌ بن تَغْلِب، ابوسعید بن رُباح بَکری جُرَیری کِنْدی رَبَعی کوفی (د ۱۴۱ق/۷۵۸م)، ادیب، قاری، فقیه، مفسّر و از محدّثان بنام امامیّه
ابان بن ابی‌عیاش، اَبانِ‌بْنِ اَبی عَیّاش، ابواسماعیل فیروز بصری تابعی (د ۱۳۸ق/۷۵۵م)، محدث شیعی در سدۀ ۲ق/۸م
ابان بن سعید، اَبانِ بن سَعید (د ۱۳ق/۶۳۴م)، از اصحاب پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله)
ابان بن عثمان، اَبانِ بنِ عُثْمان، ابوسعید، ابان بن عثمان بن عفّان قرشی اموی مدنی (د ۱۰۵ق/۷۲۳م)، فرزند سومین خلیفه (از خلفای راشدین)رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار