ابدال اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابدال اصفهانی از شعرای قرن دهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابدال اصفهانی از شعرای قرن دهم هجری، ابتدا دکان عطّاری داشت، و به‌واسطه عشق، دیوانه شد. سه سال در اصفهان قلندر و سروپای برهنه می‌گشت، پس‌ازآن به تبریز رفت، و پنج سال با ارامنه معاشرت داشت، و در میکده به سر می‌برد. عاقبت توبه کرد، به عبادت و طاعت روی آورد، و دوازده سال سجّاده‌نشین شد. این بیت از او است:
"‌ای شمع بزم دوست چرا می‌گریستی•••پروانه عاشق است تو سرگرم کیستی؟"
[۱] میرزای صفوی، سام، تذکره تحفه سامی، ص۲۱۲-۲۱۶.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «ابدال»، ص۲۵۱.
[۳] سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، ص۳.
[۴] آذر، لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی، آتشکده آذر، بخش سوم، نیمه نخست، ص۹۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. میرزای صفوی، سام، تذکره تحفه سامی، ص۲۱۲-۲۱۶.
۲. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل «ابدال»، ص۲۵۱.
۳. سمرقندی، دولتشاه، تذکره الشّعراء، ص۳.
۴. آذر، لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی، آتشکده آذر، بخش سوم، نیمه نخست، ص۹۲۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۸.    


جعبه ابزار