ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه بختیاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم‌خان ضرغام‌السّلطنه بختیاری، از سیاستمداران و عرفای عهد قاجاریّه است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج ابراهیم خان ضرغام السّلطنه فرزند رضاقلی‌خان ایل‌بیگی بختیاری، از سیاستمداران و عرفای عهد قاجاریّه است. در سال ۱۲۷۲ق متولّد شده است. از سران نهضت مشروطه در ایل بختیاری به دعوت علماء و مردم اصفهان با عدّه‌ای از قوای بختیاری به اصفهان آمده، در نهم ذی حجّه ۱۳۲۶ اصفهان را فتح نموده، و سپس صمصام السّلطنه و دیگران وارد شده، و حکومت اقبال‌الدّوله حاکم اصفهان را شکست دادند. وی سرانجام در سال ۱۳۳۷ق در تهران وفات یافت. از دراویش سلسله خاکساریّه و در طریقت به لقب «حبّ علی شاه» معروف بود.
[۱] بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۶، ص۶-۷.
[۲] سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریّه، ص۱۰۲.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰-۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۶، ص۶-۷.
۲. سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریّه، ص۱۰۲.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰-۱۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۲.    


جعبه ابزار