ابراهیم‌خان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهيم‌خان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم خان کلانتر، وزیر آقا محمد خان و نخستین صدر اعظم فتحعلی شاه قاجار و مقتول به دست فتحعلی‌شاه
ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه بختیاری، از سیاستمداران و عرفای عهد قاجاریّه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار