ابراهیم اشعری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم اشعری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن ابوموسی اشعری، شهید در حال سجده در جنگ مسلمانان با اصفهانیان قبل از اسلام و مدفون در اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن جعفر اشعری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن عامر اشعری اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن عبدالواحد اشعری مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری
ابراهیم بن محمد اشعری قمی، از محدثان و روایتگران ثقه امامیه در زمان ائمه (علیهم‌السّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار