ابراهیم امین‌الواعظین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا ابراهیم امین‌الواعظین اصفهانی، از علما و خطبای معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابراهیم امین الواعظین فرزند حاج محمّدعلی تاجر اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، در سال ۱۲۵۷ق متولّد شده
[۱] واله اصفهانی، محمدیوسف، خلد برین، ج۱، ص۱۰۲.
و در این شهر تحصیل نموده است، ازجمله نزد حاج میرزا بدیع درب امامی، حاج سیّدمهدی نحوی و آقا سیّدمحمّدباقر درچه‌ای تلمّذ کرد، و چندی نیز در اعتاب مقدّسه، نزد اعاظم فقهای آن دیار خصوصا میرزای شیرازی حاضر شد، و در حدود ۱۳۲۵ به ایران مراجعت نمود. مدّتی در اصفهان و گاهی در یزد ساکن بود. در اواخر عمر، در سده ماربین و روستاهای حوالی آن جا به وعظ و خطابه مشغول بود.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.


وفات

[ویرایش]

وی سرانجام در ۲۱ ربیع الثّانی ۱۳۵۹ق در محلّه فروشان سده وفات یافت، و در قبرستان خوزان سده مدفون گردید.
[۳] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۶، ص۲۰۹۲.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی تالیفاتی داشته که از آن جمله است:
۱. امان الخائفین، در امامت؛
۲. براهین الباهر، در مذمّت دنیا و مدح آخرت؛
۳. تحفه المعاد للعباد؛
۴. روح العالمین، در توحید؛
۵. شهاب الثّاقب در مدح امام غائب (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)؛
۶. طریقه الحق، در نبوّت؛
۷. کهف العارفین، در اخلاق و غیره از نظم و نثر؛
۸. قصیده‌ای در مرثیّه استادش میرزای شیرازی گفته، و نام عدّه‌ای از علماء را مذکور داشته است.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۹-۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. واله اصفهانی، محمدیوسف، خلد برین، ج۱، ص۱۰۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.
۳. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۶، ص۲۰۹۲.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۴، ص۲۴۸.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۹-۲۰.
۶. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۲، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۹.    


جعبه ابزار