ابراهیم بن آقاجعفر شیشه‌فروش اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن آقاجعفر شیشه‌فروش اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزده هجری و از اهالی اصفهان می‌باشند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن آقاجعفر شیشه‌فروش اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن ۱۳ هجری می‌باشند. از آثارش کتابت نسخه‌ای از کتاب دانشکده تالیف اسحاق بیک عذری اصفهانی است که در تاریخ یک‌شنبه ۲۸ شعبان سال ۱۲۲۲ هجری از کتابت آن به خطّ نستعلیق فراغت حاصل نموده است. نسخه به شماره ۳۶۶۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۲، ص۲۶۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۲، ص۲۶۷۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۹۵.    


جعبه ابزار