ابراهیم بن ابوموسی اشعری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن ابوموسی اشعری، در جنگ مسلمانان با اصفهانیان در حال سجده شهید شد، و در اصفهان مدفون گردید.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم فرزند ابوموسی اشعری، به «ابن ابوموسی» نیز مشهور است. وی در جنگ مسلمانان با اصفهانیان در ناحیه «قهجاورستان» حاضر بوده، و تیری از سوی اصفهانیان به او پرتاب شده، ابراهیم در حال سجده شهید شد، و همان جا مدفون گردید. برخی نام او را موسی بن ابن موسی ذکر کرده‌اند. محلّ دفن به قبرستان شهداء معروف است.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۷۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۷۸.
شعبی و عماره بن عمیر از ابن ابی موسی روایت کرده‌اند. مادرش امّ کلثوم دختر فضل بن عبّاس بن عبدالمطلّب بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۶۱.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۷۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۷۸.
۴. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۶۱.    
۵. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۶۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۶.    


جعبه ابزار