ابراهیم بن ابی‌بکر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن ابی‌بکر بن علی اصفهانی، از دانشمندان قرن هفتم اصفهان و از خواص شاگردان امام فخر رازی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن ابی‌بکر بن علی اصفهانی، از دانشمندان قرن هفتم و از خواص شاگردان امام فخر رازی است. فخر رازی در روز یکشنبه ۲۰ محرّم سال ۶۰۶ در مرض مرگ خود در خوارزم، وصیّت‌نامه خود را به این شاگرد املاء نموده، و در شوّال همان سال در هرات مرده است. نسخه وصیت‌نامه، ضمن مجموعه شماره ۶۶۸۳۱ در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۶، ص۱۰۵.
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۶، ص۱۰۵.
۲. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۵۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۳.    


جعبه ابزار