ابراهیم بن اغلب تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابراهیم بن اغلب تمیمی، از شخصیت‌های برجسته قرن دوم قمری و مؤسس دولت اغلبیان در افریقا بود. وی اوضاع آشفته افریقا را سامان بخشید و شورش‌ها را سرکوب نمود. او سرانجام به سال ۱۹۶ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن اغلب بن سالم بن عقال تمیمی، اصالتاً از مرو رود خراسان بود. پدرش، «اغلب» در سال ۱۴۸ ق از طرف منصور خلیفه عباسی، حاکم افریقا گردید و در سال ۱۵۰ ق در جنگی که بین او و خوارج صفریه در نزدیکی تونس درگرفت، کشته شد. ابراهیم فردی ادیب، فقیه، شاعر، سخنور بود و نزد لیث بن سعد به کسب علم پرداخت.

تاسیس حکومت

[ویرایش]

ابراهیم بن اغلب هنگامی که والیِ منطقه «زاب» بود، به‌ هارون الرشید پیشنهاد کرد که وی را به حکومت افریقا بگمارد و او در ازای موروثی شدن حکومت در خاندانش، هر سال چهل هزار دینار به حکومت بغداد بدهد. هارون نیز درخواست او را پذیرفت و در این خصوص قراردادی تنظیم کرد، مبنی بر این که والیان آن دیار یکی پس از دیگری مورد تصدیق خلیفه باشند. این امر در سال ۱۸۴ ق اتفاق افتاد و بدین وسیله اولین حکومت مستقل از خلافت و حکومت مرکزی در افریقا تاسیس شد.

اقدامات و فعالیت‌ها

[ویرایش]

ابراهیم بن اغلب، مؤسس دولت اغلبیان در افریقا محسوب می‌شود. وی اوضاع آشفته افریقا را سامان بخشید و شورش‌ها را سرکوب نمود. وی با ادریسیان جنگ‌هایی داشت و از گسترش سلطنت آنان جلوگیری کرد. ابراهیم شهری در نزدیکی قیروان بنا نهاد و به نشانه وفاداری به عباسیان آن را «عباسیه» نام نهاد. آن گاه به این شهر منتقل شد و نیروی دریایی را به وجود آورد که این اقدام جانشینان او را در جنگ با صقلیه (جزیره سیسیل) توانمند کرد.

وفات

[ویرایش]

حکومت او دوازده سال ادامه داشت، ولی حکومتی که او بنیان گذارد، ۱۱۲ سال استمرار یافت. ابراهیم بن اغلب در ۵۶ سالگی درگذشت.
[۲] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۲۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۱۰۷.    
۲. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۲۴۳.
۳. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۱۵۵.    
۴. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۹۲.    
۵. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۵، ص۱۹۶.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۴۰.





جعبه ابزار