ابراهیم بن جریر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن جریر بن یزید اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن جریر بن یزید اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. از داوود بن سلیمان روایت حدیث می‌کند. برادرزاده اش احمد بن سعید بن جریر از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۹۴.    


جعبه ابزار