ابراهیم بن جعفر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن جعفر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن جعفر بن ابی طالب، به نظر برخی، از فرزندان جعفر بن ابی‌طالب و از شهدای بعد از واقعه کربلا به دست لشکریان ابن زیاد
ابراهیم بن جعفر اشعری اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن جعفر بن محمّد بن سعید اشعری از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابراهیم بن جعفر شیشه‌فروش اصفهانی، ابراهیم بن آقاجعفر شیشه‌فروش اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزده هجری و از اهالی اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار