ابراهیم بن حسین بلاغی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل بلاغی، از خاندان‌های قدیم علمی شیعه بود. یکی از شخصیت‌های این خاندان، شیخ ابراهیم بن حسین است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابراهیم بن حسین (متوفی ۱۲۴۷)، فقیه، ادیب و شاگرد کاشف الغطاء. وی، که در بازگشت از سفر حج به درخواست اهل جبل عامل در آن‌جا اقامت گزید، سرسلسله آل بلاغی در لبنان بوده است و نسل او در جبل عامل به نام بلاغی عاملی مشهورند.

منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بلاغی»، شماره۱۶۴۸.    جعبه ابزار