ابراهیم بن حسین تنکابنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ ابراهیم تنکابنی گیلانی اصفهانی، از علمای قرن دوازده هجری است که در اصفهان وفات یافته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابراهیم بن حسین بن ابراهیم تنکابنی گیلانی، عالم فاضل، معاصر میرزا عبداللّه افندی است، و هم درس او بوده،
[۱] اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۳۴.
و ظاهرا قبل از سال ۱۱۳۱ق در اصفهان وفات یافته است. چون یکی از اساتید میرزا عبداللّه، علاّمه مجلسی است، به احتمال قوی، شیخ ابراهیم تنکابنی نیز از شاگردان علاّمه مجلسی بوده است.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲.
[۴] حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۱۴۱.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۰۹-۱۱۰.
[۶] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۳۴.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة:الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة، ج۶، ص۵.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۱۴۱.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۰۹-۱۱۰.
۶. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۷، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۰.    


جعبه ابزار