ابراهیم بن زین‌العابدین نعمت‌اللّهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن زین‌العابدین نعمت‌اللّهی، از صوفیّه و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن زین‌العابدین نعمت‌اللّهی از فضلاء و صوفیّه و از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. از آثارش چهار رساله است که آن را در سال ۱۲۹۰ق به خطّ نستعلیق تحریری کتابت نموده، و این مجموعه به شماره ۳۰۴۳ در کتابخانه مجلس شورای ملّی در تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱۰، جزء ۱، ص۴۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست مجلس، ج۱۰، جزء ۱، ص۴۸۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۳.    


جعبه ابزار