ابراهیم بن صالح اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن صالح ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن صالح انجذانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابوالحسن ابراهیم بن صالح اصفهانی، عالم فاضل قرن سیزده هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار