ابراهیم بن صالح (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن صالح ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن صالح انجذانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابوالحسن ابراهیم بن صالح اصفهانی، عالم فاضل قرن سیزده هجری در اصفهان
ابراهیم بن صالح انماطی اسدی، از اصحاب امام کاظم (علیه‌السّلام)
ابواسحاق ابراهیم بن صالح کوفی انماطی اسدی، از اصحاب امام رضا (علیه‌السّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار