ابراهیم بن عباس مورچه‌خورتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عباس مورچه‌خورتی اصفهانی، روزنامه‌نگار اصفهان در قرن سیزده و چهارده هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم فرزند حاج عبّاس مورچه‌خورتی، روزنامه‌نگار آزاده اصفهان، در سال ۱۲۶۸ش در اصفهان متولّد شد. وی در سال ۱۲۹۴ش روزنامه راه نجات را تاسیس نمود. وی افکار آزادی‌خواهانه‌ای داشت، و تحت تاثیر دایی خود میرزا نصراللّه بهشتی (ملک المتکلّمین) بود. وی به خاطر انتقادهایی که به حکومت رضاشاه پهلوی داشت، بارها به حبس افتاد، و روزنامه‌اش به محاق توقیف فرورفت. ابراهیم راه نجات پس از تحمّل سال‌ها رنج و زجر و حبس در ۲۹ فروردین ۱۳۲۶ وفات یافت، و جنب تکیه بابا رکن الدّین، در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۲، ص۳۱۳-۳۱۷.
[۲] تخت فولاد سرزمین جاویدان، نسخه تایپی.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۲، ص۳۱۳-۳۱۷.
۲. تخت فولاد سرزمین جاویدان، نسخه تایپی.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۲۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۹.    


جعبه ابزار