ابراهیم بن عبداللّه قاسانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عبداللّه قاسانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن عبداللّه قاسانی، از محدّثین اصفهان است. از ابومصعب روایت می‌کند، و ابواحمد محمّد بن احمد بن محمّد بن ابراهیم از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۵.    


جعبه ابزار