ابراهیم بن عبداللّه محدث اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن عبداللّه (و یا ابراهیم بن محمّد)، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است، از ولید بن مسلم روایت می‌کند، شیخ ابومسعود رازی از او حدیث نوشته، و محمّد بن ابراهیم بن شبیب از وی روایت کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۲.    


جعبه ابزار