ابراهیم بن عبدالواحد اشعری مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم اشعری مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن عبدالواحد اشعری مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است. یوسف بن محمّد مؤذّن از او روایت می‌کند، و خود اشعری از ابی داوود روایت حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۵.    


جعبه ابزار