ابراهیم بن عثمان ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عثمان بن عمیر ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن عثمان بن عمیر ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از ابوسلمه موسی بن اسماعیل تبوذکی روایت می‌کند. محمّد بن محمّد بن یونس ابهری از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۷.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۱، ص۱۰۵.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۵.    


جعبه ابزار