ابراهیم بن علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن علی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:
ابراهیم بن علی بن ابی طالب، ابراهیم بن علی بن ابی‌طالب از فرزندان علی (علیه‌السلام)
ابراهیم بن علی مقری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن علی اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن علیّ بن عیسی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و ثقه
ابواسحاق ابراهیم بن علی خوانساری اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن علیّ خوانساری اصفهانی، از فضلای قرن دهم هجری، و از شاگردان محقّق کرکی
ابن‌فرحون برهان‌الدین ابوالوفا ابراهیم بن علی، ابراهیم بن علی بن محمد، قاضی، فقیه و طبقات‌نویس مالکی، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌فَرْحون
ابواسحاق ابراهیم بن علی مدنی، شاعری توانمند، فصیح و خوش‌سخن در قرن دوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار