ابراهیم بن عمار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عمار اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن عمّار بن زید، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. او از سلمه بن شبیب حدیث نقل می‌کند، و ابوعلیّ بن عاصم از وی حدیث روایت می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰.    


جعبه ابزار