ابراهیم بن عمر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عمر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن عمر جرواءانی اصفهانی، ابراهیم بن عمر جرواءانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن عمر اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن عمر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار