ابراهیم بن عمر جرواءانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عمر جرواءانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج ابراهیم بن عمر بن حفض بن معدن جرواءانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری است. وی از بکر بن بکار، سلیمان بن حرب، علیّ بن عبدالحمید، محمّد بن اَبان و حسین بن حفص روایت می‌کند، و‌هارون بن سلیمان و محمّد بن یحیی بن منده و محمّد بن احمد بن یزید از او نقل حدیث می‌کنند. وی در سال ۲۵۱ق وفات یافت.
[۲] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۲۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۱.    
۲. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۲۰۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۰.    جعبه‌ابزار