ابراهیم بن قاسم باطرقانی شیبانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن قاسم باطرقانی شیبانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن قاسم بن یونس بن عبدالملک باطرقانی شیبانی ورّاق، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان است. وی از شیخ ابومسعود احمد بن فرات رازی حدیث روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۲.    جعبه ابزار