ابراهیم بن محمد بن حسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد بن حسن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن محمّد بن حسن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از احمد بن ولید بن برد انطاکی نقل حدیث نموده است. سلیمان بن احمد طبرانی نیز از ابراهیم اصفهانی روایت می‌کند.
[۱] شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۰، ص۶۷۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۰، ص۶۷۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۰.    


جعبه ابزار