ابراهیم بن محمد حافظ اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن محمّد حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. وی از احمد بن حسن بن آذینوه اصفهانی حدیث روایت می‌نموده است.
[۱] اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۲، ص۲۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۲، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۶.    


جعبه ابزار