ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی کرکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی کرکی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ ابراهیم بن محمّد بن علی حرفوشی عاملی کرکی، عالم فاضل و فقیه محدّث، در قرن یازدهم هجری در اصفهان می‌زیسته، و سرانجام در سال ۱۰۸۰ق در مشهد مقدّس وفات یافته، و همان جا مدفون گردیده است. شیخ حرّ عاملی می‌نویسد: «من به تشییع جنازه او حاضر شدم». ظاهرا از شاگردان پدرش و شیخ علیّ بن محمّد بن حسن عاملی نوه شهید ثانی بوده، و از ملاّ تاج‌الدّین حسن اصفهانی پدر بهاءالدّین محمّد اصفهانی (فاضل هندی) حدیث روایت نموده است.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضة النّضرة، ص۴-۵.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۸.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

از آثار او کتاب اجازات است که در مجلّدات اجازات بحار الانوار ضبط شده، و به طبع رسیده است. صاحب عنوان، نسخه‌ای از حاشیه بر حاشیه خلیفه‌سلطان بر روضه البهیّه نوشته شیخ علیّ بن محمّد بن حسن عاملی را در ۳ جمادی الآخر ۱۰۷۷کتابت نموده که در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی موجود است.
[۶] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۹، ص۶۰.
هم چنین نسخه‌ای از المقنع فی الغیبه را در دوشنبه ۸ شعبان ۱۰۷۰ق کتابت نموده است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد.
[۷] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۷، ص۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، امل الآمل، ج۱، ص۳۰.    
۲. جمعی از نویسندگان، ریاض العلماء، ج۱، ص۲۸.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضة النّضرة، ص۴-۵.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۸.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۱۲۳.    
۶. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۹، ص۶۰.
۷. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۷، ص۹۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۳.    


جعبه ابزار