ابراهیم بن محمد فرهنگ قهفرخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد فرهنگ قهفرخی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم فرهنگ قهفرخی متخلّص به «دبیر» فرزند میرزا محمّد، شاعر ادیب در قهفرّخ زندگی می‌کرد. ابتدا به «فرهنگ» تخلّص می‌کرد، و سپس آن را به «دبیر» تغییر داد. او به زادگاه خود به زراعت مشغول بود.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۹۴.
در مطایبه و هزل، اشعاری سروده است، او در ۱۹ آبان ۱۳۶۰ش در اصفهان وفات یافت، و در تکیه شهدا واقع در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.
[۲] تخت فولاد سرزمین جاویدان، نسخه تایپی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۱۹۴.
۲. تخت فولاد سرزمین جاویدان، نسخه تایپی.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۶.    


جعبه ابزار