ابراهیم بن محمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن افرجه محمد بن ابراهیم تیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری
ابراهیم بن محمد فرهنگ قهفرخی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
ابراهیم بن محمد خطاط نجف‌آبادی اصفهانی، فاضل خطّاط نسخ‌نویس قرن سیزدهم هجری در اصفهان
ابراهیم بن محمد صنعانی اصفهانی، از علما و وعاظ اصفهان در قرن دوازده هجری
ابراهیم بن محمد آرتیمانی اصفهانی، از شعرای قرن یازده هجری در اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد باقلانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن محمود اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
سیدابراهیم بن محمد شجری بطحایی اصفهانی، از سادات و امام‌زادگان عالی‌قدر اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد سریجانی مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابونصر ابراهیم بن محمد کسایی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن عبیداللّه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالقاسم ابراهیم بن محمد مودب اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی اصفهانی، از فقها و محدثین امامی ساکن اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در اواخر قرن سوم هجری
ابراهیم بن محمد بن حسن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابراهیم بن محمد بن بزرگ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن حمزه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد طیان ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین شیعه اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد کرمانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن محمد اسلمی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن دوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد قفال طیان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد رفاعی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد تاجر اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان
ابراهیم بن محمد ریاضی نجف‌آبادی، از علما و فقهای قرن چهارده هجری در اصفهان
ابراهیم بن محمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بلخی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد دواتی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان
سیدابراهیم بن محمد حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
ابراهیم بن محمد حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن محمد قرابه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، کرخی نویسنده کتاب مسالك الممالك
ابراهیم بن محمد باجوری، ‌باجُوری (یا بَیْجوری)، ابراهیم بن محمد، عالم و نویسنده شافعی
ابراهیم بن محمد بن ابی‌یحیی، از بزرگان شیعه در قرن ۲ق/۸م
ابراهیم بن محمد بن عیسی میمونی، از علمای قرن یازدهم هجری
ابراهیم بن محمد ثقفی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجری
ابراهیم بن محمد بیهقی، بِیْهَقی، ابراهیم‌ بن‌ محمد (د سدۀ ۳یا ابتدای سدۀ ۴ق/۹یا۱۰م)، ادیب ایرانی عربی‌ نویس
ابن‌منده ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
ابراهیم بن محمد مؤیدی طباطبایی، اصولی، متکلم، مورخ و فرمان‌روای زیدی از خاندان آل طباطبای یمن
ابراهیم بن محمد ازدی عتکی آل‌مهلب، مشهور به نفطویه، از نحویان و ادیبان بزرگ سده ۳ و ۴ق
ابن‌مفلح تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، ابراهیم‌ بن‌ محمد بن مفلح، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، ابراهیم‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ محمد بن‌ مفلح‌، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
صدرالدین ابراهیم بن محمد حموئی جوینی، از محدثان و صوفیان بزرگ قرن هفتم هجری و صاحب کتاب گرانقدر فرائد السمطین
ابراهیم بن ابوبکر محمد اسدی ازدی، از اصحاب امام کاظم (علیه‌السّلام) و از راویان آن حضرت
ابراهیم بن محمد اشعری قمی، از محدثان و روایتگران ثقه امامیه در زمان ائمه (علیهم‌السّلام)
ابوطاهر ابراهیم بن محمد غزنوی بغدادی، از پزشکان قرن سوم هجری قمری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد فزاری کوفی، از محدثان قرن دوم
ابواسحاق ابراهیم بن محمد مبارک هاشمی، معروف به ابن‌شکله، فرزند مهدی عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار