ابراهیم بن میرزاشاه‌حسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا ابراهیم بن میرزاشاه‌حسین اصفهانی شاعر، ادیب و خطّاط اصفهانی در قرن دهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابراهیم بن میرزاشاه‌حسین اصفهانی، شاعر ادیب و خطّاط فاضل، وی در اصفهان به تحصیل پرداخت، و پس از قتل پدر به قزوین رفته، مورد توجّه بزرگان و دانشمندان و شاعران قرار گرفت، و از اعیان و اشراف، هدایا و صله‌های فراوان یافت. مردی سخن‌سنج و قلندرروش و درویش‌منش بود. در نوشتن خطوط، مهارتی بسزا داشت، و سرانجام در سال ۹۸۹ق وفات یافت. علاوه بر دیوان اشعار، فرهنگ میرزا ابراهیم نیز از آثار او است که در لغت فارسی به رشته تحریر درآورده است.
[۱] واله اصفهانی، محمدیوسف، خلد برین، ص۴۶۲-۴۶۳.
[۲] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۱۷۱-۱۷۲.
[۵] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۱۵-۱۶.
[۶] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۱، ص۳۹۸.
[۷] فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ج۱، ص۳۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. واله اصفهانی، محمدیوسف، خلد برین، ص۴۶۲-۴۶۳.
۲. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۱۷۱-۱۷۲.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۲.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۱۵.    
۵. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۱۵-۱۶.
۶. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۱، ص۳۹۸.
۷. فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ج۱، ص۳۶۱.
۸. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۷۲۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۵.    جعبه ابزار