ابراهیم بن میمون صائغ اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن میمون صائغ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن دوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن میمون بن صائغ، از طبقه محدّثین اصفهان است که به خراسان انتقال یافته، و در آن جا در سال ۱۳۱ به دستور ابومسلم خراسانی کشته شده است. وی از عطا روایت می‌کند، و ابوحمزه داوود بن ابی الفرات از وی نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۹.    


جعبه ابزار