ابراهیم خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم خاتون‌آبادی اصفهانی، از علماء مشهد مقدّس رضوی در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقاابراهیم خاتون آبادی، از علماء مشهد مقدّس رضوی در قرن دوازدهم هجری، و از معاصرین با سیّدعبداللّه بن نورالدّین موسوی جزایری است.از تالیفات او رسائل حکمیّه است.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تتمیم امل الآمل، ص۵۵.    
۲. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۳، ص۲۲.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة:الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة، ج۶، ص۸.    
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۴۲.    


جعبه ابزار