ابراهیم قزوینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم قزوینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌معصوم ابراهیم قزوینی، اِبْراهیم‌ِ قَزْوینی‌، ابن‌ معصوم‌ بن‌ فصیح‌ حسینی‌ (۱۰۶۵- ۱۱۴۵ق‌/ ۱۶۵۵-۱۷۳۲م‌)، فقیه‌ و عالم‌
سیدابراهیم قزوینی، ابراهیم موسی قزوینی فقیه ‌ و اصولی‌ شیعه، صاحب کتاب‌ ضوابط الاصول
میرابراهیم بن میرعماد حسنی قزوینی اصفهانی، از خوشنویسان خطّ نستعلیق در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار