ابراهیم مقری اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم مقری اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن علی مقری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن احمد مقری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار