ابراهیم نواب احمدآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا ابراهیم نواب احمدآبادی، از هنرمندان و نقاشان اصفهان در قرن چهاردهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابراهیم نوّاب احمدآبادی اصفهانی، هنرمند نقّاش، از معاصرین عنقا است که در نقّاشی گل و بوته و تصویر حیوانات و درختان و تجسّم حالات آنان تخصّص داشته است. وی از سلسله نوّاب‌های صفوی است، و در اوایل قرن چهاردهم هجری در اصفهان وفات یافته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۰۱۷.
[۲] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۱۸-۳۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۰۱۷.
۲. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۱۸-۳۱۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۴۷.    


جعبه ابزار