ابراهیم و آخرت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به ابراهیم علیه‌السّلام و دعاهای وی در مورد جهان آخرت و مؤمنان و نیز اصول دین وی و آموزه‌های صحف ابراهیم اشاره شده است.


دعا برای بهره‌مندی مؤمنان از دنیا

[ویرایش]

دعای ابراهیم علیه‌السّلام برای برخورداری ایمان آورندگان به آخرت، از نعمت‌های دنیایی:
واذ قال ابرهیم رب اجعل هـذا بلدا ءامنا وارزق اهله من الثمرت من ءامن منهم بالله والیوم الاخر...

الگو بودن ابراهیم و پیراون راستین وی

[ویرایش]

ابراهیم علیه‌السّلام و پیروان راستین او، الگویی نیکو برای امیدواران و مؤمنان به آخرت:
قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابرهیم والذین معه... ؛ لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله والیوم الاخر...

ایمان به آخرت در اصول دین ابراهیم

[ویرایش]

ایمان به آخرت از اصول دین ابراهیم علیه‌السّلام:
... انی ترکت ملة قوم لایؤمنون بالله وهم بالاخرة هم کـفرون؛ واتبعت ملة ءابآءی ابرهیم واسحـق ویعقوب ما کان لنآ ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس...

جهان آخرت در صحف ابراهیم

[ویرایش]

جهان آخرت، جهانی برتر و بادوام تر، در صحف ابراهیم علیه‌السّلام:
والاخرة خیر وابقی؛ ان هـذا لفی الصحف الاولی؛ صحف ابرهیم وموسی.

قطعیت عالم آخرت در صحف ابراهیم

[ویرایش]

حتمی بودن عالم آخرت در صحف ابراهیم علیه‌السّلام:
‌ام لم ینبا بما فی صحف موسی؛ و ابرهیم الذی وفی؛ وان الی ربک المنتهی؛ وان علیه النشاة الاخری.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۲۶.    
۲. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۴.    
۳. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۶.    
۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۳۷.    
۵. یوسف/سوره۱۲، آیه۳۸.    
۶. اعلی/سوره۸۷، آیه۱۷ - ۱۹.    
۷. نجم/سوره۵۳، آیه۳۶.    
۸. نجم/سوره۵۳، آیه۳۷.    
۹. نجم/سوره۵۳، آیه۴۲.    
۱۰. نجم/سوره۵۳، آیه۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ابراهیم و آخرت».    رده‌های این صفحه : آخرت | حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار