ابراهیم و اجرام آسمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستفاده ابراهیم علیه‌السّلام از اجرام آسمانی برای جدال احسن با مشرکان، از مواردی است که در قرآن کریم به آن پرداخته شده است.


جدال احسن ابراهیم

[ویرایش]

روی آوردن موقت ابراهیم علیه‌السّلام به ستارگان، برای جدال احسن با مشرکان:
فلما جن علیه الیل رءا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین.

جدال با استفاده از افول ماه

[ویرایش]

استفاده ابراهیم علیه‌السّلام از افول ماه، برای ابطال عقیده مشرکان:
فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین.

توریه ابراهیم

[ویرایش]

توریه ابراهیم علیه‌السّلام پس از نگاه او به اجرام آسمانی:
وان من شیعته لابرهیم؛ فنظر نظرة فی النجوم؛ فقال انی سقیم. (برداشت فوق بنابراین است که جمله «انی سقیم» از جانب ابراهیم برای توریه بوده است.
[۳] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ذیل آیه.


تظاهر به پرستش خورشید

[ویرایش]

تظاهر ابراهیم علیه‌السّلام به پرستش خورشید، برای ابطال عقاید مشرکان:
فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یقوم انی بریء مما تشرکون.

تقیه ابراهیم

[ویرایش]

تقیه ابراهیم علیه‌السّلام در پی نگاه به اجرام آسمانی:
و ان من شیعته لابرهیم؛ فنظر نظرة فی النجوم؛ فقال انی سقیم. (برداشت فوق با توجه به روایتی از امام صادق علیه‌السّلام است که جمله «انی سقیم» را حمل بر تقیه نموده است.
[۸] حويزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ذیل آیه.


انکار معبود بودن اجرام آسمانی

[ویرایش]

ابراهیم علیه‌السّلام، منکر صلاحیت اجرام آسمانی برای پرستش:
فلما جن علیه الیل رءا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین؛ فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین؛ فلما رءا الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یقوم انی بریء مما تشرکون. (طبق روایت منقول از امام صادق علیه‌السّلام، عبارت «هذا ربی» استفهام انکاری است.
[۱۲] حويزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ذیل آیه.
[۱۳] ابن بابويه، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا علیه‌السّلام ، ج۱، ص۱۹۷، ح۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۷۶.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۷۷.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ذیل آیه.
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۸۳.    
۵. صافات/سوره۳۷، آیه۸۸.    
۶. صافات/سوره۳۷، آیه۸۹.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۷۸.    
۸. حويزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ذیل آیه.
۹. صافات/سوره۳۷، آیه۸۳.    
۱۰. صافات/سوره۳۷، آیه۸۸.    
۱۱. صافات/سوره۳۷، آیه۸۹.    
۱۲. حويزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ذیل آیه.
۱۳. ابن بابويه، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا علیه‌السّلام ، ج۱، ص۱۹۷، ح۱.
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۷۶ - ۷۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ابراهیم و اجرام آسمانی».    رده‌های این صفحه : حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار