ابراهیم و احیای مردگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در برخی آیات قرآن، اشاره‌هایی به ماجرای درخواست ابراهیم علیه‌السّلام از خداوند مبنی بر چگونگی احیای مردگان دارد.


درخواست ابراهیم از خدا

[ویرایش]

ابراهیم علیه‌السّلام، خواستار مشاهده چگونگی بازآفرینی مردگان:
»و اذ قال ابرهیم رب ارنی کیف تحی الموتی...؛ و (ياد كن‌) آنگاه كه ابراهيم گفت‌: (پروردگارا، به من نشان ده‌؛ چگونه مردگان را زنده مى‌كنى‌؟) فرمود: (مگر ایمان نياورده‌اى‌؟) گفت‌: (چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.) فرمود: (پس‌، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان‌؛ سپس بر هر كوهى پاره‌اى از آنها را قرار ده‌؛ آنگاه آنها را فرا خوان‌، شتابان به سوى تو مى‌آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است‌.).»

پذیرش درخواست ابراهیم

[ویرایش]

عملی شدن درخواست ابراهیم علیه‌السّلام مبنی بر احیای مردگان:
«و اذ قال ابرهیم رب ارنی کیف تحی الموتی... قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا... و (ياد كن‌) آنگاه كه ابراهيم گفت‌: (پروردگارا، به من نشان ده‌؛ چگونه مردگان را زنده مى‌كنى‌؟) فرمود: (مگر ايمان نياورده‌اى‌؟) گفت‌: (چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.) فرمود: (پس‌، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان‌؛ سپس بر هر كوهى پاره‌اى از آنها را قرار ده‌؛ آنگاه آنها را فرا خوان‌، شتابان به سوى تو مى‌آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است‌.).»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۶۰.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۶۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «ابراهیم و احیای مردگان».    رده‌های این صفحه : حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار