ابراهیم و اسحاق (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افددر این مقاله آیات مرتبط با حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق معرفی می‌شوند.


شکر در تولد حضرت اسحاق

[ویرایش]

ستایش ابراهیم علیه‌السّلام به درگاه الهی، به شکرانه تولد اسحاق علیه‌السّلام، در کهنسالی او:
«الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسمـعیل واسحـق...؛حمد خداي را كه در سن پيري اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد ....»

هدیه الهی

[ویرایش]

اسحاق، هدیه الهی به ابراهیم علیه‌السّلام:
۱. «و تلک حجتنا ءاتینها ابرهیم علی قومه...• و وهبنا له اسحق...؛اينها دلايل ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديم ... و اسحاق را به او (ابراهيم) بخشيديم....»
۲. «و اذ قال ابرهیم...• الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل و اسحق...؛(به ياد آوريد) زماني را كه ابراهيم گفت ... حمد خداي را كه در سن پيري اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد....»
۳. «قال اراغب انت عن ءالهتی یابرهیم... • فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحق...؛گفت اي ابراهيم آيا تو از خدايان من روي گرداني ؟... هنگامي كه از آنها و از آنچه غير خدا مي‌پرستيدند كناره گيري كرد ما اسحاق را به او بخشيديم....»
۴. «قلنا ینار کونی بردا و سلما علی ابرهیم• و وهبنا له اسحق...؛(سرانجام او را به درياي آتش افكندند ولي ما) گفتيم: اي آتش ‌ سرد و سالم بر ابراهيم باش. و اسحاق را به وي بخشيديم....»
۵. «و ابرهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله... • و وهبنا له اسحق...؛ما ابراهيم را فرستاديم، هنگامي كه به قومش گفت: خدا را پرستش كنيد... و ما به او اسحق را بخشيديم...»

بشارت تولد حضرت اسحاق

[ویرایش]

••• بشارت اسحاق علیه‌السّلام به ابراهیم علیه‌السّلام از سوی خداوند:
۱. «و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری... • و امراته قائمة فضحکت فبشرنها باسحق...؛فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهيم آمدند ... و همسرش ايستاده بود خنديد او را بشارت به اسحاق داديم....»
۲. «سلم علی ابرهیم• و بشرنه باسحق...؛سلام بر ابراهيم باد! ما او را به اسحاق، بشارت داديم....»

••• بشارت تولد اسحاق علیه‌السّلام به ابراهیم علیه‌السّلام به وسیله فرشتگان:
۱. «و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری... • و امراته قائمة فضحکت فبشرنها باسحق...؛فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهيم آمدند ... و همسرش ايستاده بود خنديد او را بشارت به اسحاق داديم....»
۲. «ونبئهم عن ضیف ابرهیم • اذ دخلوا علیه فقالوا سلـما قال انا منکم وجلون • قالوا لاتوجل انا نبشرک بغلـم علیم؛و به آنها (بندگانم) از ميهمانهاي ابراهيم خبر ده. هنگامي كه بر او وارد شدند و سلام گفتند (ابراهيم) گفت ما از شما بيمناكيم! گفتند نترس ما تو را به پسري دانا بشارت مي‌دهيم.»
به گفته برخی مفسران، منظور از غلام علیم اسحاق علیه‌السّلام است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۹.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۸۳.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۸۴.    
۴. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۵.    
۵. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۹.    
۶. مریم/سوره۱۹، آیه۴۶.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۴۹.    
۸. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۹.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۷۲.    
۱۰. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۱۶.    
۱۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۷.    
۱۲. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۱۳. هود/سوره۱۱، آیه۷۱.    
۱۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۰۹.    
۱۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۲.    
۱۶. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۱۷. هود/سوره۱۱، آیه۷۱.    
۱۸. حجر/سوره۱۵، آیه۵۱ - ۵۳.    
۱۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۶۹، برگرفته از مقاله «ابراهیم و اسحاق علیهماالسلام».    


جعبه ابزار